och det är bara tack vare ER det har blivit så bra som det blev.
syskonkärlek, vi är så fina.
nu drar jag mig bort djupare skogar för att se jonna plågas MOHAHAHA, det är livet ju.
smek och pungspark på er
Om varje dag var som denna
Skulle jag vilja, leva i tusen (i tusen år)
Om varje dag var som denna
Skulle jag vilja, leva i tusen (i tusen år)