och det är bara tack vare ER det har blivit så bra som det blev.